Duke parë lavdi dhe nder në një ëndërr

Të shohësh që lavdia dhe nderi yt të shtohen tregon krenari dhe arrogancë, të zhvlerësosh, të shohësh që qëndroni larg lavdisë dhe nderit tregon gradën dhe gëzimin.

Lexo: 33