Duke parë diarre në ëndërr

Të shohësh veten sikur ka diarre në ëndërr tregon bujarinë e tij, dhe nëse e sheh veten si kaps, tregon ndjeshmërinë e tij. Sipas një transmetimi tjetër: Të shohësh veten se ka diarre në ëndërr tregon se ai do të humbasë shumë nga pasuria e tij, dhe të shohësh veten si dorështrënguar tregon koprraci.

Kjo nënkupton humbjen e shumë pasurisë, kohës dhe të tjerave. mundësitë. sa më shumë para, pasuri, pasuri.

Lexo: 96