Duke parë bojë në ëndërr

Të shohësh bojë në ëndërr tregon se ke disa konkurrentë që duan t'ju njollosin pas shpine dhe se këta njerëz kanë përdorur çdo mjet për t'ju marrë punën. Sipas një transmetimi tjetër: Të shohësh bojë në ëndërr është shenjë lavdie dhe mrekullie, së bashku me famën dhe gëzimin. Nëse në ëndërr këmisha e dikujt lyhet me bojë ose nëse një tjetër ia lyen këmishën me bojë, kjo është shenjë se ai njeri do të fitojë mbi atë person duke tallur atë dhe ai person do të lavdërohet në mënyrë të mirë sepse. nga kjo. Ndonjëherë, një person që gjen një këmishë në ëndërr me bojë, do të sëmuret me luspa. Ndonjëherë, siç e pa në ëndërr, atij personi i futet bojë fustanit ndërsa ai është zgjuar. Të shohësh bojë në ëndërr është një shenjë e dinjitetit, gjendjes dhe lartësisë në raport me vlerën e saj. Boja është shenjë e gruas, e pasurisë, e shërbëtorit, e martesës, një përfitim që do të ndodhë nga një grua, një situatë që do të ndodhë nga një fëmijë. Kushdo që sheh se ka gjetur bojë, do të ketë armiqësi me të afërmin ose gruan ose të tjerët. Nëse një i sëmurë sheh bojë, ai do të shpëtojë nga sëmundja e tij dhe do të rifitojë shëndetin e tij. Të shohësh bojë në ëndërr do të thotë të ngrihesh me ndihmë, nder dhe mirësi. Ndonjëherë, të shohësh bojë është një shenjë telashe, telashe dhe shqetësimi.

Të shohësh bojë në ëndërr është një shenjë e dinjitetit, gjendjes dhe lartësisë kur bëhet fjalë për vlerën e saj. bojë, grua, pronë, shërbëtor, martesë, dobi e gruas. Është shenjë e një situate që do të ndodhë nga fëmija. Kushdo që sheh se ka gjetur bojë, do të ketë armiqësi me të afërmin ose gruan ose të tjerët. Nëse një i sëmurë sheh bojë, ai do të shpëtojë nga sëmundja e tij dhe do të rifitojë shëndetin e tij. Të shohësh bojë në ëndërr është shenjë të ngrihesh me ndihmë, nder dhe mirësi. ndonjëherë të shohësh bojë është një shenjë e telasheve, telasheve dhe shqetësimeve.

Të ngrihesh me ndihmë dhe dashamirësi; Ngjyrosja e një fustani me bojë shkakton trishtim dhe pikëllim ose sëmundje, Të njollosësh fustanin e dikujt me bojë do të thotë të merresh me atë person, por përfundimisht të dorëzohesh, Bojë e zezë është famë dhe gëzim, mrekulli dhe lavdi, Të shohësh një stilolaps me bojë është një djalë për një grua shtatzënë, Është e shëmtuar të shohësh që e vendos stilolapsin me bojë. për të bërë biznes; Të shohësh bojë tregon njohuri dhe virtyt, plotësimin e nevojave, lartësinë dhe pozicionin.

Të shohësh bojë në ëndërr tregon se veprimet e tua do të keqkuptohen nëse nuk u kushton vëmendje atyre.

Të shohësh bojë në ëndërr. bojë në ëndërr do të thotë që duhet të jeni të kujdesshëm në sjelljen tuaj. përndryshe interpretohet se sjellja juaj do të keqkuptohet.

Është një pararojë se po përballeni me konkurrentë të rrezikshëm. Kjo ëndërr do të thotë gjithashtu se do të dështoni në jetën e biznesit.

Për burrin që sheh ëndrrën, ai është një grua moderne, inteligjente dhe harmonike. Për gratë, janë paratë që vijnë nga dikush që punon.

Të shohësh bojë të zezë në ëndërr është një shenjë lavdie dhe mrekullie, së bashku me famën dhe gëzimin. Nëse këmisha e një personi lyhet me bojë të zezë në ëndërr ose nëse një burrë tjetër lyen këmishën e tij me bojë të zezë, kjo tregon se ai njeri do të fitojë mbi atë person duke u tallur me atë person dhe ai person do të lavdërohet në një mënyrë të mirë. për shkak të kësaj.

< p>Ndonjëherë, një person që gjen një këmishë në ëndërr me bojë të zezë, do të sëmuret me luspa. Ndonjëherë, si në ëndërr, dikujt i bie bojë e zezë fustanit kur është zgjuar.

Lexo: 89