Duke kërcyer në një ëndërr

Kërcimi ose kërcimi mbi diçka do të thotë se do të kapërceni pengesat që do t'ju dalin. Nëse bini duke kërcyer, mund të hasni probleme.

Tregon që personi do të jetë në gjendje shumë të mirë pa shumë përpjekje.

Lexo: 122