Si ndërhyhet në zjarret e automjeteve, zjarrfikëse

Si ndërhyhet në zjarret e automjeteve, zjarrfikëse

Udhëzime Si të merreni me zjarret e automjeteve, brigada e zjarrfikësve? nga Admin 8 qershor 2020

Përmbajtja

Si t'i përgjigjemi zjarreve të automjeteve, zjarrfikës?

– Telefononi brigadën e zjarrfikësve pa vonesë. – Ndërhyni me fikësin e zjarrit në automjetin tuaj derisa brigada e zjarrfikësve të arrijë në vendndodhjen tuaj. Qëndroni pak në distancë gjatë ndihmës së parë. Me erën pas jush, vendosni fikësin e zjarrit pingul me vendin ku ndodhet zjarri, pa iu afruar shumë automjetit.

Kush ndërhyn në zjarret në pyje?

Neni 32 – Inxhinier pyjor dhe menaxher i operacioneve të pylltarisë shtetërore, shef policie, i cili përfaqëson Drejtorin Rajonal Rajonal të Pylltarisë dhe Kryedrejtorin, nën Presidencën e Guvernatorit ose zëvendësit të tij, për të siguruar zbatimin e plani i shkruar në nenin 11 dhe, nëse është e nevojshme, të merren masa të tjera në lidhje me zjarrin, nga komandanti i xhandarit.

Si t'i përgjigjemi një zjarri?

Nëse zjarri është i vogël ose i vogël ose në fillimet e tij mund të ndërhyhet me fikëse me shkumë ose fikëse kimike të thata me pluhur. Uji nuk duhet të hidhet në lëngje që digjen! Duke qenë se ky veprim nuk do të funksionojë, uji i shkarkuar përzihet me lëngjet dhe bën që këto lëngje të rrjedhin dhe të përhapen përreth. Ata fillojnë të hulumtojnë. Nëse zbulohet një zjarr, ata zakonisht përpiqen ta shuajnë zjarrin duke përdorur një pajisje kimike pluhuri të thatë, duke derdhur pluhur/hiri guri ose me një kabinet zjarri.

Çfarë mund të bëjmë për të parandaluar zjarret në pyje?

Nëse nuk ka ujë afër, gjeni një zonë të mbytur, të pastër me pak bimësi, shtrihuni në tokë dhe mbuloni trupin tuaj me veshje, batanije ose dhe të lagur. Qëndroni të ulët derisa zjarri të kalojë. Mbroni mushkëritë tuaja duke thithur ajrin më afër tokës me një maskë ose një leckë të lagur nëse është e mundur për të reduktuar thithjen e tymit.

Si t'i përgjigjeni zjarrit në pyll?

1. Shikoni dhe shikoni zjarrin derisa të mbërrijnë ndihmësit. Mblidhni informacionin e nevojshëm për zhvillimin e zjarrit. 2. Gjithmonë vendoseni afër (dhe në një distancë të sigurt) nga zjarri. 3. Ndërhyni zjarrin nga mbrapa me ekipin në dorë derisa ekipet ndihmëse të arrijnë te vendi i zjarrit dhe vazhdoni duke e shtypur zjarrin nga anët.

Lexo: 85