Çfarë mbulon paketa e taksave dhe ekonomisë?

Çfarë mbulon paketa e taksave dhe ekonomisë?

Udhëzime Çfarë mbulon paketa e taksave dhe ekonomisë?

Çfarë mbulon paketa e taksave dhe ekonomisë?

Propozimi i ligjit që përmban 'paketën e taksave dhe ekonomisë' është pranuar

Rritja e gjobave për krimin e evazionit fiskal Rritja e pagave të kryetarëve Tatimpaguesit me stimuj investimi në industrinë përpunuese dhe turizëm zgjatet deri në vitin 2025. Qiraja e pa lëvizshme e thesarit. Përjashtim nga fondet dhe partneritetet e investimeve në pasuri të paluajtshme.

Çfarë përfshin paketa e re stimuluese?

Në kuadër të paketës së re nxitëse dhe parandaluese të shpallur nga ministri i Thesarit dhe Financave, Nureddin Nebati, 6 muaj periudhë mospagimi për bizneset, maturimi 24 muaj, 6 muaj për eksportuesit. Do të ofrohet hir mujor, mbështetje kredie me afat 18 mujor. Për të luftuar inflacionin, do të lançohet një aplikacion celular në mënyrë që publiku të ketë akses në produkte të përballueshme.

Çfarë njoftoi Nebati?

Ministri i Thesarit dhe Financave Nureddin Nebati, Development Investment njoftoi se u rendit i pari ndër të gjitha institucionet në Lindjen e Mesme dhe Afrikë nga agjencia e vlerësimit Sustainalytics. Nureddin Nebati, Ministri i Thesarit dhe Financave, shpalli vendin e parë të Investimeve për Zhvillim.

Kur do të hyjë në fuqi paketa e taksave dhe ekonomisë?

Shkalla e tatimit mbi korporatat do të zbatohet si 19 për qind. Këto nene, 1 janar 2022 Rregullorja do të hyjë në fuqi në datën e publikimit të tatimpaguesit që i nënshtrohet periudhës së veçantë kontabël, që do të zbatohet për të ardhurat e përfituara nga fillimi i periudhës së posaçme kontabël që fillon në vitin kalendarik 2022.

Në cilën shkollë të mesme ka përfunduar arsimin universitar Nurettin Nebati në shkollën e mesme Imamzip në Stamboll? Universiteti, Fakulteti i Shkencave Politike, Departamenti i Administratës Publike. Ai ka marrë një diplomë master në Marrëdhënie Ndërkombëtare në Institutin e Shkencave Sociale të të njëjtit universitet.

Kush përfiton nga përjashtimi nga taksat?

KUSH MUND TË PËRFITOJË NGA LIRIMI TATIMOR? Do të sigurohet që grupi i tatimpaguesve, i cili është rreth 860 mijë dhe i shprehur si 'tregtarë të vegjël', të mos bëjë deklarata vjetore me përjashtim të fitimeve të tyre. Përjashtohen nga taksat edhe tregtarët e vegjël me xhiro nën 240 mijë TL.

https://www.youtube.com/channel/UCL6xm8EgOjuqOi9UtKtYb6Q

Lexo: 53