Duke parë shqeme në ëndërr

Të shohësh shqeme në ëndërr dhe të hash shqeme për mallra dhe bekime, tregon blerjen e mallrave dhe përfitimin nga një person i pasur. Të shohësh që hani shqeme të hidhur dhe të kalbur në ëndërr tregon për mallra haram. Sipas disa interpretuesve, të hash shqeme të kalbura dhe të hidhura në ëndërr është një shenjë e dëgjimit të një fjale të ashpër nga një burrë dorështrënguar. Të hash shqeme në ëndërr tregon një person të pasur dhe argëtues.

Të shohësh një shqeme të kripur të pjekur në ëndërr sugjeron një person bujar. Ndonjëherë ajo konsiderohet një shenjë e pasurisë. Përveç kësaj, puna e mundimshme përkufizohet si ndërmjetës. Ndonjëherë, referohet si marrja e lajmeve të lumtura ose si mallra hallall. Ndonjëherë interpretohet si një instrument argëtimi ose një mbretëri kënaqësie. Nëse një person sheh shqeme dhe biskota në ëndërr, kjo konsiderohet një shenjë se ai do të marrë mallra hallall dhe do t'i ndihmojë të varfërit të fitojnë mirësi. e bën. Ose, siguron një fitim të mirë duke kryer një detyrë që është e vështirë për t'u arritur. Për beqarët, ëndrra e shqemeve tregon se do të krijojnë një shtëpi. Nëse të martuarit shohin të njëjtën ëndërr, interpretohet se do të kenë një fëmijë.

Lexo: 86