Duke parë bulmetin në ëndërr

Kjo nënkupton menaxhimin e punëve ose caktimin e një oficeri në një punë.

Të shohësh një baxho në ëndërr do të thotë shumë mallra ose një shumë të madhe parash. Të shohësh që zotëron një bulmetore në ëndërr tregon se do të trashëgosh një trashëgimi të madhe. Kushdo që është në një fermë dhe sheh se dëshiron të blejë të gjitha kafshët qumështore, merr një pozicion të papritur dhe një pasuri të madhe. Sipas një transmetimi tjetër: Të shohësh një baxho në ëndërr është shenjë e menaxhimit të punëve dhe e emërimit si nëpunës civil.

Lexo: 85