Nga cilat pjesë përbëhet rezymeja?

Nga cilat pjesë përbëhet rezymeja?

Nga çfarë kapituj përbëhet CV-ja e njohur? nga Admin 20 qershor 2020 Nga cilat pjesë përbëhet një rezyme?

CV E SHKRUAR. SEKSIONET QË DUHET TË PËRMBANË NË CV.

Informacion personal. ✓ Emri juaj, adresa e plotë, numrat e telefonit ku mund të kontaktoheni dhe adresa juaj e emailit. Informacion mbi arsimin. ✓ Shkruani programet që keni diplomuar në mënyrë të kundërt kronologjike. Përvojë pune/praktike. Aftësitë. Aktivitetet/Anëtarësimet/Interesat

Cili është informacioni që duhet të jepet në CV?

Përmbajtja e CV-së përbëhet nga përmbledhje temash si emri, mbiemri, informacioni i kontaktit, formimi arsimor, puna përvojë, referenca, shije të veçanta. Përpara se të aplikoni për ndonjë vend pune, duhet të dorëzoni një CV të përgatitur siç duhet në mënyrë që të prezantoni veten.

Cilat janë titujt që duhet të përfshihen në një rezyme?

Informacionet që duhet të jenë kur duhet të jenë kur. Përgatitja e një CV

Kredencialet. Emri-Mbiemri, Data e lindjes, Statusi Martesor, Statusi Ushtarak, Kombësia, Gjinia, Patentë Shoferi… Informacion arsimor. Eksperienca pune. Fushat e Seminareve dhe Kurseve të Specializimit. Interesat tuaja. Referencat tuaja. Informacioni i kompjuterit tuaj. Çfarë përfshihet në tekstin e rezymesë?

Titujt kryesorë të CV-së janë:

Emri, Mbiemri, Adresa dhe Telefoni. Arsimi. Eksperience pune. Gjuhe e huaj. Hobi dhe aktivitete jopune. Qëllimi i biznesit dhe karrierës. Informata personale.

Çfarë do të thotë titulli i CV-së?

Titulli i CV-së është një fjali e shkurtër me një rresht që përmbledh përvojën dhe aftësitë tuaja të punës, pak poshtë emrit dhe informacionit të kontaktit.

>Cila është CV-ja e CV-së tuaj personale? shkruar?

– Së pari, duhet të jepen të dhënat personale (emër-mbiemër, datëlindja, adresa, informacioni i kontaktit), së dyti, informacioni arsimor, përvoja e punës dhe, nëse ka, arsyeja e largimit, së treti, duhet të përmenden interesat dhe aftësitë personale (kursi, certifikata, gjuha, programet kompjuterike), së katërti, informacioni i referencës…

Lexo: 90