Kush është Nuran KIZMAZ ÖZTÜRK?

Zonat e specializimit

Sociologjia e fesë, sociologjia e komunikimit, sociologjia e ligjit, sociologjia e arsimit, sociologjia e fesë, figurat fetare në Anadollin juglindor, lëvizjet sociale, shoqëria e rrjetit, integrimi social, ndryshimi social, Malajzia, fetare lëvizjet në Azinë Juglindore, Sajidi dhe Zyra e Sherifit, sekularizmi, minoritetet

Institucioni

UNIVERSITETI BAYBURT

Lexo: 32