Kush është Abdu ALAMERİ

Kush është Abdu ALAMERİ

Specializimet

Shkenca Arsimore dhe Trajnimi i Mësuesve Ligjërues, autor dhe recensues

Biografi

Ai studioi bachelor dhe master në Universitetin Taiz. Ka studiuar Ph.D. në Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë - Jemen dhe u diplomua në vitin 2018 me notën ekselente. Ai është ligjërues dhe anëtar i fakultetit në Matematikën e Aplikuar në Kolegjin e Inxhinierisë në Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë të Jemenit, Sana'a, nga viti 2010 pas Krishtit e deri më tani, përveç punës si koordinator i kërkesave universitare nga viti 2015 pas Krishtit. Gjithashtu, ai është recensues në disa revista, si Journal of Molecular Graphics and Modeling (në Elsevier), IEEE Access (në Institutin e Inxhinierëve Elektrikë dhe Elektronikë Inc.), dhe Journal of Chemistry (në Hindawi). Ai botoi më shumë se tridhjetë artikuj, kryesisht të indeksuar nga ISI dhe Scopus, dhe iu dha Çmimi i Kërkuesit më të Mirë në Kolegjin e Inxhinierisë për vitet 2019 dhe 2020.

Institucioni

Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë, Jemen

Lexo: 100