Cilat janë testet e të folurit

Cilat janë testet e të folurit

Cilat janë testet e të folurit në objekt?

Përmbajtja

Çfarë janë testet e të folurit?

Njihet edhe si testi i njohjes së të folurit. Fjalët që personi përsërit saktë japin përqindjen e njohjes ose dallimit të të folurit. Rezultati i diskriminimit të të folurit varion nga 0 në 0%. Për këtë test, pacientit i jepet një listë me 25 fjalë njërrokëshe duke shtuar 25dB – 40dB mbi pragun SRT.

Si të llogaritet pragu i marrjes së të folurit?

Pragu i pranimit të të folurit ( SRT); Gjashtë fjalë me 3 rrokje jepen 10dB – 15dB mbi mesataren e tonit të pastër të pacientit (SSO). Nëse pacienti i përsërit të gjitha saktë, intensiteti zvogëlohet me 5dB dhe jepet sërish një listë tjetër fjalësh me 3 rrokje. Nëse e përsërit saktë, do të reduktohet me 5dB.

Si të bëni audiometrinë e tonit të pastër dhe testin e të folurit?

Audiometria e tonit të pastër nëpërmjet një pacienti. -kufje specifike në një kabinë të papërshkueshme nga zëri dëgjohen tinguj. Me ndihmën e butonit mund të keni një ide nëse pacienti i dëgjon këto tinguj apo sa dëgjon. Niveli i zërit të dëgjuar përcaktohet nga ky test.

Çfarë do të thotë diskriminimi i të folurit?

Rezultati i diskriminimit të të folurit është një nga aplikimet e testit të dëgjimit. Zbatohet për të dalluar se sa mirë personi i percepton fjalët e përcaktuara nga ekspertët dhe sa mirë mund të dëgjojë. Është një test personal.

Sa duhet të jetë testi i audiometrisë?

Rezultatet e testit të audiometrisë Si rezultat i testit, mesatarja prej 500-1000-2000-4000 Hz merret personi dhe përcaktohet pragu mesatar i dëgjimit të tonit të pastër. Vlerat deri në 25 dB konsiderohen normale, ndërsa vlerat mbi 25 dB janë tregues të humbjes së dëgjimit. Humbje shumë të rënda janë humbjet e dëgjimit më të mëdha se 91 dB.

Si të bëni një test të tonit të pastër?

– Audiometria me tonin e pastër Ajo përfshin 2 matje të veçanta si përçueshmëria e rrugëve të frymëmarrjes dhe kockave. Ndërsa matjet e rrugëve të frymëmarrjes kryhen me kufje mbi vesh, matjet e përçueshmërisë së kockës kryhen me vibratorë (përçues përçues kockor) të vendosur në kockën mastoidale prapa veshit.

Cila matje bëhet e para në Matja e audiogramit të tonit të pastër?

strong>

Audiogramet rutinë përdoren për të shfaqur pragjet e dëgjimit të përcjelljes së ajrit dhe kockave midis 125-8000 Hz. Ton i pastër mesatar-sso merret duke llogaritur mesataren e pragjeve të dëgjimit në 500, 1000, 2000 Hz. Shfaqja e rezultateve të matjes së dëgjimit të marra nga pacienti në një formë grafike quhet "audiogram".

Sa duhet të jetë mesatarja e tonit të pastër?

Lexo: 115