Çfarë ndodh pas provimit të shoferit?

Çfarë ndodh pas provimit të shoferit?

Përmbajtja: Çfarë ndodh pas testimit të shoferit?

Pas kalimit të testit të shoferit, certifikatat e shoferit përgatiten nga kursi ynë në ditën e parë të punës dhe dërgohen në drejtorinë krahinore të arsimit kombëtar për ekzaminim, kontroll, regjistrime dhe miratim në sistemin mebbis dhe polinet. Këto procese zgjasin rreth 5-7 ditë pune në varësi të ngarkesës së punës.

Çfarë duhet të bëni pasi të keni kaluar testin e shoferit në vitin 2021?

Pas kalimit të testit të drejtimit, certifikatat e shoferit përgatiten nga kursi në ditën e parë të punës dhe dërgohen në drejtorinë krahinore të arsimit kombëtar për inspektim, kontroll, regjistrime dhe miratim në sistemin mebbis dhe polinet. Këto procese zgjasin afërsisht 5-7 ditë pune në varësi të ngarkesës.

Kur është mësimi i vozitjes pas dhënies së provimit me shkrim për patentë shofer?

SA KOHË PAS TË DHËROJ EDUKIMIN E PROVIMIT TË DREJTORIT MUND TË MBAJ PROVIMIN? Kandidatët për shoferë mund t'i nënshtrohen provimit mesatarisht 2-3 javë pas provimit për patentë shofer.

Kur do t'i nënshtrohen sërish provimit ata që dështojnë në provimin e shoferit?

Studentët që dështojnë në provimin e drejtimit i nënshtrohen përsëri provimit të drejtimit nëse nuk përmbushin 4 të drejtat e tyre. Ata marrin 2 orë trajnim për vozitje nga autoshkolla ku janë të regjistruar dhe paguajnë sërish tarifën e provimit të drejtimit. Më pas i nënshtrohen sërish testit të drejtimit muajin tjetër.

Sa para do të depozitojnë ata që dështojnë 2 herë në testin e drejtimit?

Gjërat ndryshojnë kur dështon në testin e drejtimit. Ministria e Arsimit Kombëtar kërkon sërish tarifë për testin e drejtimit. Për çdo provim që dështoni, duhet të paguani tarifën e provimit prej 130 TL. Duhet të paguash tarifën e provimit prej 130 TL dhe "tarifën e trajnimit të makijazhit të drejtimit" për kursin e drejtimit...

A po vazhdojnë ende mësimet e drejtimit?

Sipas shkresës zyrtare të publikuar nga Ministria e Arsimit Kombëtar, Drejtoria e Përgjithshme e Institucioneve Arsimore Private; kurset e vozitjes do të mund të vazhdojnë të japin mësime ngarje. ... Sipas artikullit, kurset e vozitjes dhe kurset private që i japin kursantit një për një do të mund të vazhdojnë trajnimin e tyre.

Çfarë merret parasysh në provimin e drejtimit?

Shqyrtohen pesë pistat bazë të aplikuara në provimet e drejtimit dhe përdorimi i automjeteve në mjedisin e trafikut. Këto; duke filluar me njohjen e automjetit, frenim paniku, 25 metra mbrapa, parkim paralel, nisje me rampë dhe pista L parkimi. Mund të shikoni detajet nga filmi i testit të drejtimit më poshtë.

Lexo: 103