Çfarë do të thotë el-Azim, një nga emrat e Allahut?

Çfarë do të thotë el-Azim, një nga emrat e Allahut?

Përmbajtja: Çfarë do të thotë Al Azim, një nga emrat e Allahut?

Al-Azim do të thotë pronar i madhështisë dhe madhështisë. Allahu është Azim. Ai ka madhështi dhe madhështi si në vetvete ashtu edhe në emrat dhe cilësitë e tij.

Çfarë do të thotë el-aziz?

Al-Aziz është një nga Esmaül Hüsna, që do të thotë 99 emra të Allahut. ... Mund të themi se kuptimi i el-Azizit është pronari i dinjitetit, madhështisë dhe nderit. Cili është kuptimi i Al-Aziz? Kuptimi i al-Aziz do të thotë pronari i nderit dhe dinjitetit, i pathyeshmi dhe i pathyeshmi, i lavdishmi përjetësisht, i cili është gjithmonë fitimtar.

Si të shqiptohet Malikel Mulk?

Recitim :Kulillahumme mâlikel mulki tû'til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ' (teşâu), ve tuizzu men teşâu ve saltillu men teşâ' (teşâu, bi Yedikel hayrâin kakuldî inneke), (kadirun) Mean: "Zoti im, pronari i pronës.

A është pronari i pronës mu malikel pronë?

Malikü'l-mulk do të thotë pronari i vërtetë i pronës, sunduesi i vetëm i të gjithë sferës së ekzistencës. Allahu I Plotfuqishmi është pronari dhe pronari i vetëm i gjithë universit.

Çfarë do të thotë prona në turqishten osmane?

pronë ::: (a. i. c. : pasuri e paluajtshme) : 1) pronë e paluajtshme dhe që gjeneron të ardhura si shtëpi, dyqan , tokë. (shih: pasuri e paluajtshme). 2) territori i një shteti. Dâr-ül-mülk: paytaht, kryeqyteti.

Çfarë do të thotë maliküle?

Të zotërosh diçka, të kesh diçka. Pronari i pronë.

Çfarë do të thotë të kesh pronë?

**Të kesh diçka.

Çfarë do të thotë "Mulk i Hüsn"?

Meqë poeti po flet për një "mulk-i husn “, duket se “vendi i bukurisë” mundet y adhurohu me drejtësi. ... Në temën e dashurisë dhe rëndësisë, Dehhani kërkon një drejtësi që dëshiron të trajtohet në mënyrë të barabartë me kundërshtarët e tij përballë të dashurit të tij. Dëshira e tij e vetme është të jetë një dashnor që pranohet si shërbëtor.

Lexo: 87